วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Polyaluminium Chloride

ขาย สารเร่งตกตะกอน, โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์, Polyaluminium,  PAC 10 %  

ราคาขายส่ง  5.0 บาท/kg.

High Charge High Quality Coagulants


PAC น้ำ 10 %, โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์,  สารเร่งตกตะกอน 


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351-6998 Polyaluminium Chloride ( PAC ) โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ substances can cause or accelerate the process of unification of small suspended particles in groups (units) due to their coupling in collisions. The use of Polyaluminium PAC coagulants can increase the rate of deposition of suspended particles in cleaning liquids.


PAC ราคา   5.0 บาท/kg


polyaluminum chloride ( aluminum oxychloride ) - a coagulant is designed for the preparation of drinking water in the processing of surface water and groundwater, as well as for wastewater and circulating process waters metallurgical plants, pulp and paper mills, oil refineries and chemical enterprises, household and urban waste.

Application of polyaluminum chloride โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ และ PAC Liquid 10 %
allows to intensify the process of water treatment and improve water quality. It is very effective in the treatment of water with a temperature of 0-50 ° C.

โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ และแพคน้ำ 10 %  produced in the form of an aqueous solution of (grade A) and a solid (Grade B).

Appearance aqueous solution - a clear, colorless liquid , or yellow liquid (allowed a gray or white shade), the shelf life of 6 months; look solid - plate and pellets of indeterminate shape of various sizes in white or yellow; the shelf life of 3 years.Best polyaluminum chloride and cheap price -- โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ,  แพคน้ำ คุณภาพ


Coagulants - substances that contribute to the unification of small particles dispersed systems into larger under the influence of cohesive forces such as Polyaluminium Chloride, PAC 10 %, Alum. The use of coagulants is carried out in order to reduce oxidation of the treated water, suspended solids, total alkalinity reduction and improvement of basic technological processes of water treatment, occurring in the clarifiers and treatment facilities.


Flocculants - substances that accelerate clumping aggregation of unstable particles in the treated water, such as Anionic Polymer, Cationic polymer thereby intensifying the process flakes and increases their floc size and sludge. Enter a flocculant to the treated water improves water clarification and actual performance clarifiers and sedimentation,

The quality of treated water is controlled on a number of indicators. For example, total alkalinity is reduced (by 55 - 70%), significantly reduced total iron content (up to 30 - 55%) and suspended matters 3-5.

It is common practice in the development of application technology of coagulant and flocculant is the implementation of the first phase of laboratory evaluations. This usually gives you some idea of ​​the most appropriate form of treatment, and some information on the possible improvement of the process of cleaning. For a comprehensive evaluation of the advantages of using a coagulant and flocculant in water clarification systems require the implementation of industrial and semi-industrial tests. Tests are carried out to determine the processing parameters, more accurate dose of the reagent and entry points.


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351-6998 
การเติม โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์, PAC น้ำ,  สำหรับเป็นตัวเร่งตกตะกอน


Coagulation ด้วย โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ เป็นกระบวนการโดยที่แยกคอลลอยด์ ทำให้ ตกตะกอน precipitation ออกมา   เพื่อแก้ปัญหา ตะกอน Floc มาจากการรวมตัวเหนี่ยวนำ เช่น Polymer
โดยทั่วไปน้ำพื้นผิวดิน ที่มีสิ่งสกปรกมากมายในรูปแบบของการละลายและอนุภาค impurities และ suspended particles อนุภาคจะมีขนาดแตกต่างกัน   องค์ประกอบ  ค่ารูปร่างหนาแน่น different in size, composition, charge, shape, density etc.    มีวิธีการ Coagulants และ Flocculant   , PAC liquid , แพคน้ำ ที่ทำให้สิ่งสกปกร่วตัว และจมลงด้านล่าง และ กระบวนการตกตะกอน Sedimentation  พื่อให้ได้น้ำสะอาดแยกออกมา   มีการกรองการฆ่าเชื้อโรค  กลุ่มคลอรีน Sodium Hypochlolite