วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Polyaluminium Chloride

ขาย สารเร่งตกตะกอน, โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์, Polyaluminium,  PAC 10 %  

ราคาขายส่ง  5.0 บาท/kg.

High Charge High Quality Coagulants


PAC น้ำ 10 %, โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์,  สารเร่งตกตะกอน 


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351-6998 Polyaluminium Chloride ( PAC ) โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ substances can cause or accelerate the process of unification of small suspended particles in groups (units) due to their coupling in collisions. The use of Polyaluminium PAC coagulants can increase the rate of deposition of suspended particles in cleaning liquids.


PAC ราคา   5.0 บาท/kg


polyaluminum chloride ( aluminum oxychloride ) - a coagulant is designed for the preparation of drinking water in the processing of surface water and groundwater, as well as for wastewater and circulating process waters metallurgical plants, pulp and paper mills, oil refineries and chemical enterprises, household and urban waste.

Application of polyaluminum chloride โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ และ PAC Liquid 10 %
allows to intensify the process of water treatment and improve water quality. It is very effective in the treatment of water with a temperature of 0-50 ° C.

โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ และแพคน้ำ 10 %  produced in the form of an aqueous solution of (grade A) and a solid (Grade B).

Appearance aqueous solution - a clear, colorless liquid , or yellow liquid (allowed a gray or white shade), the shelf life of 6 months; look solid - plate and pellets of indeterminate shape of various sizes in white or yellow; the shelf life of 3 years.Best polyaluminum chloride and cheap price -- โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ,  แพคน้ำ คุณภาพ


Coagulants - substances that contribute to the unification of small particles dispersed systems into larger under the influence of cohesive forces such as Polyaluminium Chloride, PAC 10 %, Alum. The use of coagulants is carried out in order to reduce oxidation of the treated water, suspended solids, total alkalinity reduction and improvement of basic technological processes of water treatment, occurring in the clarifiers and treatment facilities.


Flocculants - substances that accelerate clumping aggregation of unstable particles in the treated water, such as Anionic Polymer, Cationic polymer thereby intensifying the process flakes and increases their floc size and sludge. Enter a flocculant to the treated water improves water clarification and actual performance clarifiers and sedimentation,

The quality of treated water is controlled on a number of indicators. For example, total alkalinity is reduced (by 55 - 70%), significantly reduced total iron content (up to 30 - 55%) and suspended matters 3-5.

It is common practice in the development of application technology of coagulant and flocculant is the implementation of the first phase of laboratory evaluations. This usually gives you some idea of ​​the most appropriate form of treatment, and some information on the possible improvement of the process of cleaning. For a comprehensive evaluation of the advantages of using a coagulant and flocculant in water clarification systems require the implementation of industrial and semi-industrial tests. Tests are carried out to determine the processing parameters, more accurate dose of the reagent and entry points.


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351-6998 
การเติม โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์, PAC น้ำ,  สำหรับเป็นตัวเร่งตกตะกอน


Coagulation ด้วย โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ เป็นกระบวนการโดยที่แยกคอลลอยด์ ทำให้ ตกตะกอน precipitation ออกมา   เพื่อแก้ปัญหา ตะกอน Floc มาจากการรวมตัวเหนี่ยวนำ เช่น Polymer
โดยทั่วไปน้ำพื้นผิวดิน ที่มีสิ่งสกปรกมากมายในรูปแบบของการละลายและอนุภาค impurities และ suspended particles อนุภาคจะมีขนาดแตกต่างกัน   องค์ประกอบ  ค่ารูปร่างหนาแน่น different in size, composition, charge, shape, density etc.    มีวิธีการ Coagulants และ Flocculant   , PAC liquid , แพคน้ำ ที่ทำให้สิ่งสกปกร่วตัว และจมลงด้านล่าง และ กระบวนการตกตะกอน Sedimentation  พื่อให้ได้น้ำสะอาดแยกออกมา   มีการกรองการฆ่าเชื้อโรค  กลุ่มคลอรีน Sodium Hypochloliteวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Pac is inorganic coagulants to sedimentation

PAC น้ำ 10 % สารเร่งตกตะกอนน้ำ  ทำหน้าที่รวมตะกอนได้รวดเร็ว  |  SAVE COST  ...
Poly aluminium chloride liquid is Conventional coagulation-Flocculation-Sedimentation
PAC  ราคา  5.0 บาท/kg.
Poly aluminium Chloride 10%,  PAC Liquid
ภูมิใจสินค้าไทย..ไทยทำ..เพื่อคนไทย..คืนสู่สังคมไทย  

PAC 10 % Liquid  |  ราคา  5.0 บาท/kg.ติดต่อสอบถามได้ที่ :   คุณมานพ 099-351-6998
E-Mail :    manop.service@gmail.com

การใช้ สารเร่งตกตะกอน สำหรับ coagulation, flocculation, sedimentation สำหรับการตกตะกอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมระบบการบำบัดน้ำ  purification     - การรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกรองน้ำ  จะช่วยจับตะกอน ความขุ่นของน้ำ  เป็นก้อน เพื่อสารแขวนลอยในรูปแบบหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้กระบวนการกรองทางกายภาพได้ง่ายขึ้นสามารถกำจัดออกได้         โดยการ ใช้สารเร่งตกตะกอน อนุภาคเหล่านี้  เช่น PAC 10 %, Polyaluninium  Chloride, Alum   จะกลายเป็นวิธีการเร่งตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกระบวนการกรอง coagulation, flocculation, sedimentation กระบวนการนี้มักจะคงแยกสารแขวนลอยด้วยแรงโน้มถ่วง (ตกตะกอนหรือลอยอยู่ในน้ำ)

Conventional practices coagulation-flocculation-sedimentation are essential pre treatments for many water purification systems - especially filtration treatments. These processes agglomerate together to suspended solids to form larger bodies so that physical filtration processes can more easily remove them. Removing particulates by these methods becomes much more effective filtration processes. The process often continues gravity separation (sedimentation or flotation) and is always followed by filtration.
สารเคมีช่วยเร่งตกตะกอนเคมี ( inorganic coagulants)  เช่น  เกลืออลูมิเนียม PAC  หรือ Flocculants Anionic Polymer โพลีเมอร์ ที่สามารถเติมในน้ำ  


เพื่อความสะดวกในการกระจายตัว  และเชื่อมระหว่างอนุภาค coagulants การทำงานโดยการสร้างปฏิกิริยาทางเคมีและกำจัดประจุลบที่ทำให้เกิดอนุภาคเกิดการผลักกันและเสถียรได้,      หลังจากที่เติมสารเร่งการตกตะกอน coagulants ผสมน้ำจะเข้าสู่ขั้นตอนกวนช้า   ในกระบวนการที่เรียกว่าการตกตะกอน    ทำให้เกิดอนุภาคชนกันและรวมตัวกันในรูปแบบ flocculation หรือ "ลอยตัว" flotation  ที่สามารถกำจัดออกได้ง่ายขึ้น,     กระบวนการนี้ต้องมีความรู้ทางเคมีของลักษณะของแหล่งน้ำที่จะทำให้การใช้งานของผสมที่มีประสิทธิภาพของสารตกตะกอน (PAC liquid, Poly aluminium chloride, Coagulants) coagulants ผิดพลาดกลายเป็นวิธีการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้

A chemical coagulant, such as iron salts, aluminum salts or polymers are added to source water to facilitate bonding between the particles. Coagulants work by creating a chemical reaction and eliminating the negative charges that cause particles to repel one another.   After the coagulant-source water mixture is slowly stirred in a process known as flocculation. This agitated water induces particles collide and clump together to form clots or "floc" which can be removed more easily.

The process requires chemical knowledge of the characteristics of the source water to make the use of efficient mixing of coagulant. Coagulants erroneous become inefficient these treatment methods.  Maximum efficiency coagulation / flocculation is also determined by the efficiency of the filtering process with which it is paired.

Dissolved air flotation ด้วยสารเคมี Poly aluminium Chloride PAC inorganic coagulantsระบบการบำบัดน้ำ Dissolved air flotation, DAF  เทคโนโลยีที่ออกแบบสำหรับ การให้ตะกอนลอยอยู่ในน้ำ   ในอากาศละลายเป็นรูปแบบของการแข็งตัวของตะกอนซึ่งจะใช้เป็นปรับสภาพ   ,   ระบบ DAF ออกแบบการลอยของตะกอนในอากาศละลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการกำจัดของสาหร่ายสีที่ไม่พึงประสงค์และอนุภาคเบา  จากแหล่งน้ำที่มีลักษณะตะกอนลอยตัว,   กระบวนการ Dissolved air flotation, DAF ที่ไม่ได้ทำงานได้ดีกับน้ำความขุ่นสูง   เนื่องจากอนุภาคหนักเช่น   ตะกอนดิน และดินเหนียว   คุณจะไม่สามารถใช้วิธี DAF    เพราะตะกอนจะไม่ลอยไปยังพื้นผิวของน้ำ
The dissolved air flotation technology is a form of coagulation-flocculation which is used as pretreatment. Employing this technique before water filtration reduces obstructions causing maintenance problems downstream filtration.  Dissolved air flotation is particularly well suited for the removal of algae, unwanted coloring, and lighter particles sediment source water treated resist.  The process does not work well with high turbidity waters because heavier particles, like silt and clay, you can not do easily float to the surface of the water.

ติดต่อสอบถามได้ที่ :   คุณมานพ 099-351-6998
E-Mail :    manop.service@gmail.com
เริ่มต้นกระบวนการบำบัดที่น้ำจะถูกเติม สารเคมีเร่งตกตะกอน   เช่นเกลือของเหล็ก  ferric chloride , Polymer flocculatation, โพลีเมอร์ Polyaluminum chloride  


หรือประจุลบ     หรือ Anionic polymer flocculants ที่จับตัวได้ง่ายขึ้น   การยึดเกาะระหว่างอนุภาคที่ coagulants ทำงานโดยการสร้างปฏิกิริยาทางเคมีและกำจัดประจุลบ  ที่ทำให้อนุภาคเกิดการผลักของอนุภาคตะกอน

หลังจากสารเร่งตะกอน PAC ผสมน้ำจะกวนด้วยแรงช้าลงในกระบวนการที่เรียกว่า  flocculation  ความปั่นป่วนของน้ำ    ทำให้เกิดอนุภาคเล็กจะชนกันและรวมตัวกัน   ในรูปแบบก้อนหรือมีขนาดใหญ่ "กลุ่มแบคทีเรีย" ซึ่งสามารถจะกำจัดออกได้ง่าย

To start the process, water is added to source a chemical coagulant, such as iron salts, Polyaluminum chloride  or anionic polymers or Flocculants to return easier the adhesion between the particulates. Coagulants work by creating a chemical reaction and eliminating the negative charges that cause particles to repel one another.

After the coagulant-source water mixture is slowly stirred in a process known as flocculation. The agitation of the water causes the particles to collide and clump together to form lumps or larger "flocs" which can easily be removed.

The dissolved air flotation is an alternative to sedimentation. It performs a similar task by a diametrically opposite approach: forcing contaminant clumps to the surface rather than allowing it to settle to the bottom.